Strona 1 z 1

Program Komunikacja

PostWysłany: 21 Maj 2010, 09:06
przez Marcin Janicki
W temacie tym poruszane będą zagadnienia związane z programem Komunikacja.

Waga wysyła wynik ale nie odbiera rozkazów

PostWysłany: 21 Maj 2010, 09:14
przez Marcin Janicki
Pytanie: Dlaczego nie można wysyłać rozkazów z programu Komunikacja a po naciśnięciu klawisza P wadze wynik pojawia się w oknie programu?

Odpowiedź: Odebranie wyniku z wagi oznacza, że parametry komunikacji są ustawione poprawnie.
1) Jeśli waga posiada 2 porty szeregowe podłączony port może być przeznaczony tylko do wysyłania danych (domyślnie podłącza się do niego drukarkę) i waga nie może odbierać rozkazów przez ten port.
2) Inną przyczyną może być nadanie numeru wadze (adresu dla sieci RS-485), podczas gdy łączy się ona bezpośrednio z komputerem przez RS-232 lub Ethernet. Aby waga wykonała polecenie z komputera trzeba najpierw się do niej zalogować odpowiednim rozkazem i dopiero przesłać polecenie lub ustawić numer wagi na 0 (jeśli do komputera podłączona jest tylko jedna waga).

Zapis wyników bezpośrednio do pliku

PostWysłany: 21 Maj 2010, 09:24
przez Marcin Janicki
Pytanie: W jaki sposób trzeba ustawić program Komunikacja, aby ważenia wysyłane z wagi były od razu zapisywane do pliku.

Odpowiedź: Aby ważenia były zapisywane do pliku zaraz po przesłaniu wystarczy wybrać przycisk z ikonką dokumentu (z opisem: Wybierz plik do zapisu wyników) w lewym górnym rogu okna programu (pod napisem AXIS). Ilość zapisanych do pliku pomiarów będzie widoczna po prawej stronie okna (Zapisanych pomiarów: ).

Uwaga.
Dla starszych wersji programu zapis do pliku działał tylko w Widoku Okna, począwszy od wersji 2.07 bezpośredni zapis do pliku działa również dla Widoku Wyświetlacza.

Komunikacja z miernikiem SE-12

PostWysłany: 21 Maj 2010, 09:47
przez Marcin Janicki
Pytanie: Czy możliwe jest nawiązanie komunikacji z wagą posiadającą miernik SE-12?

Odpowiedź: Tak. Począwszy od wersji 2.05 w oknie Ustawienia połączenia można wybrać protokół Dialog. Po zapisaniu ustawień w prawym dolnym rogu głównego okna programu pojawi się pole Nr wagi. Należy wpisać numer (adres RS-485) odpowiedniej wagi i wysłać odpowiednie polecenie np. tarowania.